Motioner eller proposition (= förslag) bör kunna lämnas av envar när som helst. Meningen är att ett förslag skall skrivas så fort behovet upptäcks. Förslaget hamnar hos en motionsgrupp, nedan kallad Mg, som väljs av kongressen fram t.o.m. nästa kongress.

Rimlig gång för behandling av ett förslag

  1. Någon får en idé, skriver ett förslag och helst tar upp den i sin lokalavdelning som till- eller avstyrker förslaget med påskrift.
  2. Förslaget sänds in. Automatisk kvittens på att förslaget kommit in.
  3. Förslaget granskas av Mg om den är begriplig och om den stämmer med partiprogrammet, stadgar eller andra beslut. Här kan Mg formulera om förslaget.
  4. Mg klassificerar förslaget och kontrollerar om det bör sammanjämkas med andra inkomna  förslag.
  5. Mg sänder originalförslagen tillsamman med ev. nyformulering och ev. sammanjämkningar till resp förslagsställare. Förslagsställarna erbjuds acceptera sammanjämkningen, Mgs omskrivning eller kvarstå vid sitt originalförslag.
  6. Så fort förslagställarna har svarat läggs det/de klassificerade slutgiltiga förslagen ut på Mgs webbsite med länkar till de olika originalen och beskrivning av historiken. Nu kan man fundera på hur hemlig den här siten ska vara, men med tanke på att en ev. förfördelad förslagsställare i så fall ”läcker” sin info tror jag det är taktiskt rätt att ha sidan helt offentlig att läsa, men inte att skriva. Att kommentera bör vara tillåtet endast för medlemmar. Förslagsställare bör ha tillåtelse att kommentera sina egna förslag.
  7. Här ligger förslaget och kan ändras eller sammanjämkas fram till ett slutgiltigt motionsdatum.
  8. Dagen efter motionsdatum lämnas alla förslag till partiets riksdagsledamöter som kontrollerar hur det stämmer med gällande budget och kompletterar med partiets följdförslag etc..
  9. Förslaget tillsammans med partiets alla kommentarer och förslag läggs upp på Mgs webbsida samt ingår i kongresshandlingarna.

Detta handlar om hur egna motioner bör behandlas inför kongressen. Vi  sa motioner kan vara så enkla att de kan avgöras av en medlemsomröstning och därmed frigöra tid för kongressen. Behandling inför medlemsomröstning hittar du i nedanstående länk: Medlemsomröstning